Khánh Hòa bổ sung hơn 7.000 ha đất thương mại dịch vụ cho đô thị sân bay, du lịch biển cao cấp và công nghiệp

Theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 28/1/2022, định hướng phát triển huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp.

Trong khi đó mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành loạt Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tại 3 đô thị này. Vậy, quy hoạch sử dụng đất của 3 đô thị này có gì đặc biệt?

Khánh Hòa bổ sung hơn 7.000 ha đất thương mại dịch vụ cho đô thị sân bay, du lịch biển cao cấp và công nghiệp

Tăng gần 1.200 ha đất thương mại, dịch vụ cho đô thị sân bay Cam Lâm

Ngày 18/2/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với huyện Cam Lâm.

Theo quy hoạch được duyệt, huyện Cam Lâm có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 54.659 ha. Trong đó quy hoạch đến năm 2030, đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 46.840ha còn 42.903ha.

Song song với đó, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch tăng mạnh từ 6.254 ha lên 11.142ha (tăng 4.887ha).

Đặc biệt, đất thương mại dịch vụ tăng mạnh từ 623ha lên 1.815ha (tăng 1.192ha); đất ở nông thôn tăng gần 600ha; đất vui chơi giải trí công cộng tăng hơn 400ha;…

Chưa hết, đất chưa sử dụng của Cam Lâm cũng giảm mạnh từ 1.565ha còn 613ha vào năm 2030.

Đô thị du lịch biển cao cấp Vạn Ninh được điều chỉnh như thế nào?

Khánh Hòa bổ sung hơn 7.000 ha đất thương mại dịch vụ cho đô thị sân bay, du lịch biển cao cấp và công nghiệp

Theo Quyết định số 57/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2022, về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với huyện Vạn Ninh thì diện tích đất tự nhiên của địa phương này là 57.221,91 ha.

Trong đó quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 46.312 ha còn 41.064 ha. Cùng với đó, đất chưa sử dụng được điều chỉnh giảm từ 5.472 ha xuống còn 341 ha.

Đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 4.416 ha lên 15.815 ha.

Cụ thể, đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng từ 389 ha lên 4.313 ha; đất ở tại nông thôn giảm từ 641 ha xuống 461 ha; đất ở tại đô thị tăng từ 94 ha lên 1.753 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng từ 5 ha lên 380 ha;…

Khánh Hòa bổ sung hơn 7.000 ha đất thương mại dịch vụ cho đô thị sân bay, du lịch biển cao cấp và công nghiệp

Đô thị công nghiệp Ninh Hòa cũng có biến động lớn!

Tại Quyết định số 58/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2022, về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với thị xã Ninh Hòa, thì diện tích đất tự nhiên của địa phương này là 117.076 ha.

Quy hoạch đến năm 2030, đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 95.604 ha xuống còn 85.409 ha. Cùng với đó, đất chưa sử dụng được điều chỉnh giảm từ 5.841 ha xuống còn 69 ha.

Đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 15.019 ha lên 31.597 ha.

Cụ thể, đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng từ 10 ha lên 1.964 ha; đất ở tại nông thôn tăng từ 1.505 ha lên 2.127 ha; đất ở tại đô thị tăng mạnh từ 476 ha lên 3.545 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng từ 6 ha lên 784 ha;…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

phone 0916.323.066
phone