Thủ tục chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu

Xin hỏi An Việt Land: Tôi là chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nay do nợ nần nên phải bán lại cửa hàng cho người khác. Vậy cho tôi hỏi chi tiết trình tự, thủ tục chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu được thực hiện như thế nào? Có quy định nào về giá chuyển nhượng không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Do bạn không cung cấp hình thức kinh doanh của bạn là công ty tư nhân hay loại hình doanh nghiệp khác nên khó có thể xác định chính xác thủ tục chuyển nhượng cụ thể.

Tuy nhiên, căn cứ trên những dữ liệu bạn cung cấp chúng tôi mặc định việc kinh doanh của bạn là hợp pháp thì theo quy định của pháp luật, để mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, buôn bán xăng dầu thì cha vợ của bạn cần đáp ứng và tiến hành những điều kiện, thủ tục như sau:

– Phải thành lập công ty, doanh nghiệp tư nhân;

– Phải có ngành nghề kinh doanh xăng xầu trong giấy phép kinh doanh và phải bảo đảm quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu được quy định cụ thể tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Như vậy, đối chiếu quy định pháp luật nêu trên thì có 2 hình thức chuyển nhượng:

1) Hình thức chuyển nhượng vốn góp doanh nghiệp thì bạn phải lập Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư theo đúng quy định của pháp luật;

2) Hình thức bán tài sản của doanh nghiệp thì bạn phải lập hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của pháp luật, nếu cửa hàng kinh doanh xăng dầu gắn liền với đất thì hợp đồng mua bán tài sản là cửa hàng xăng dầu phải được công chứng theo quy định.

Khi đó bên nhận tài sản phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xăng dầu hoặc phải được đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh xăng dầu. Đồng thời cần phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với quyền sử dụng đất gắn liền với cửa hàng xăng dầu (nếu có).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

phone 0916.323.066
phone