Vinhomes chi 5.444 tỉ đồng nâng sở hữu tại Du lịch Cần Giờ

Thực tế thì Tập đoàn Vingroup đã thâu tóm gần như toàn bộ CTCP Du lịch Cần Giờ giai đoạn 2015 – 2016, giao dịch hiện tại chỉ là hoạt động chuyển nhượng qua lại giữa các công ty con trong Tập đoàn.

Ngày 13/11, HĐQT CTCP Vinhomes ký quyết định thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong CTCP Du lịch Cần Giờ (Công ty Cần Giờ) từ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Phát triển Đô thị Tây Hà Nội (Công ty Tây Hà Nội).

Số cổ phần chuyển nhượng là 400 triệu đơn vị (tương đương 12,4% vốn điều lệ), tổng giá trị chuyển nhượng 5.444 tỉ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Vinhomes sẽ sở hữu 87,29% vốn điều lệ của Công ty Cần Giờ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Vinhomes cho biết, cả Công ty Tây Hà Nội và Công ty Cần Giờ đều là công ty con với tỷ lệ lợi ích lần lượt 99,44% và và 98,94%.

Trước đó , Tập đoàn Vingroup đã chi ra tổng cộng 13.270 tỉ đồng để thâu tóm gần như toàn bộ Công ty Cần Giờ từ nhóm cổ đông có liên quan đến ông Đặng Thành Tâm giai đoạn 2015 – 2016.

Tại ngày 30/9/2018, giá trị xây dựng dở dang của dự án Khu đô thị Cần Giờ ghi nhận 12.369 tỉ đồng, đồng thời là dự án dở dang lớn nhất của Vinhomes cũng như Tập đoàn Vingroup.

Cùng ngày 13/11, HĐQT Vinhomes cũng thông qua việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển Thương mại An Phát (Công ty An Phát) cho CTCP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec; tổng giá trị chuyển nhượng 894 tỉ đồng, tương đương 96,12% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Vinhomes sẽ không còn là công ty mẹ của Công ty An Phát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

phone 0916.323.066
phone